Férové připojení ke kanalizaci

V minulých dnech mnozí z nás obdrželi do schránky sdělení obecního úřadu Vochov, ve kterém se uvádí, že obec požaduje doplnění dokladů, bez kterých není možné podepsat smlouvu o odvádění odpadních vod.

Podle tvrzení obce je třeba doložit kamerové zkoušky (od místa napojení až po vyústění z RD) a tlakové zkoušky neveřejné části kanalizačního napojení. Doklady jsou dle mínění obce v souladu s kanalizačním řádem a mají podporu v zákonech a normativech.

Domníváme se, že uvedené požadavky však oporu v zákoně ani v kanalizačním řádu nemají.

V ust. § 8 odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) je mimo jiné uvedeno, že připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění.

Nadto ze zkušeností dobrovolných hasičů Vochov víme, že provedené kamerové zkoušky svůj účel nesplnily, neboť již několikrát došlo k ucpání kanalizace a to i v místech, kde kamerové zkoušky provedla obcí vybraná firma.

V okamžiku, kdy Evropa řeší energetickou krizi, v České republice dosahuje inflace dvouciferných čísel a každý z nás rozmýšlí, na kterých položkách v domácnosti ušetřit, nám přijde nemyslitelné a nemorální požadovat po občanech Vochova doložení těchto zkoušek a úhradu nákladů s nimi spojených.

S ohledem na výše uvedené jsme se rozhodli, že v případě zvolení do zastupitelstva obce Vochov budeme usilovat o to, aby tyto, dle našeho názoru neoprávněně účtované poplatky, byly zkontrolovány a následně občanům kompenzovány ve formě odečtení ze záloh v příštím roce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by vás zajímat