Cesta - asfaltový recyklát

Cesta přes Dražka

Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly – silnice bez chodníků se stávají vochovským standardem!

Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce před volbami, které se konalo dne 13. září 2022, jsme měli možnost být seznámeni s novým dopravním řešením v lokalitě na Dražkách/Slunečné svahy.

Současné vedení obce těsně před skončením svého mandátu schválilo smlouvu na výstavbu nových komunikací v tomto provedení:

Opravení stávajících komunikací na Dražkách shrnutím povrhu a zavezením recyklátem. Dle sdělení zastupitele Sklenárika je v plánu, že veškerý vytěžený materiál bude z důvodu nárůstu cen skládkování uskladněn na obecním pozemku do doby, než bude zlikvidován.

V druhé etapě zhotovení nové komunikace, která propojí lokalitu Slunečných svahů a původní čtvrť na Dražkách. Tato komunikace bude tvořena povrchem z asfaltového recyklátu BEZ chodníků pro pěší.

Tato představená řešení realizovaná firmou K1-PV s.r.o. budou stát obec 4 200 000 Kč.

Pokládáme je za krajně nevhodná z dále uvedených důvodů. Způsobí celou řadu problémů, a navíc za nemalé obecní finanční prostředky.

Upozorňujeme především na následující nedostatky:

Ukládat dlouhodobě materiál určený ke skládkování na jediném využitelném pozemku obce považujeme za naprosto neuvážené plýtvání obecním majetkem.

Namísto toho navrhujeme buď nepotřebný materiál rovnou odvážet na skládku, což by dle našeho názoru mělo být součástí dohodnuté smlouvy, a nebo odpad pomocí specializované techniky roztřídit na jednotlivé suroviny (frakce) a ty dále smysluplně využít při rekonstrukcích polních cest a cyklotras.

Ve druhé etapě zbudovaným propojením čtvrtí Sluneční svahy a na Dražkách se ve staré zástavbě enormně navýší hustota provozu, a to především v ulici u obchodu s potravinami, kde bude docházet k velmi nebezpečným situacím, protože tyto komunikace nebyly kapacitně koncipovány na takovouto dopravu.

Rozumíme potřebě navýšení příjezdových cest do nových lokalit, ale v rámci celkového projektu, který by zároveň respektoval/upravoval možnosti stávajících komunikací a řešil by pohyb pěších.

Povrch z recyklovaného asfaltu při takovém zatížení bude mít velmi malou životnost a záhy vznikne další vochovský tankodrom, plný děr a výmolů, který bude nutit řidiče kličkovat po celé šířce komunikace a tím pádem budou vznikat velmi nebezpečné situace.

Tato nově vybudovaná komunikace navíc nebude osvětlena, nebude u ní chodník, a proto bude pro pěší, cyklisty a děti velmi nebezpečná.

Domníváme se, že za současného stavu, kdy nejsou okolní parcely zasíťovány a dokud nebude veškerá infrastruktura uložena do komunikace, jsou veškeré tyto investice do povrchu zbytečným mrháním obecními penězi.

V neposlední řadě zanikne jedna z posledních vycházkových cest v této části Vochova, kterou především rodiče s malými dětmi vyhledávají pro její relativní bezpečnost.

Upřednostnili bychom dobudování chodníků, byť provizorních, pro bezpečný pohyb chodců a dětí, před nekoncepčními projekty jako tento.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by vás zajímat