Lesopark

Vochovský volný čas

Nabízí Vochov dostatečné volnočasové vyžití pro nejmenší až po aktivní seniory?

Již několik let se aktivně snažíme a skrze Okrašlovací spolek Vochov i úspěšně realizujeme projekty na podporu rozvoje trávení volného času v okolní krajině. Ve Vochově a jeho okolí jsme v rámci aktivit spolku naistalovali již více než desítku laviček, vybudovali novou pěšinu do Křimic a navázali úzkou spolupráci s okolními obcemi.

Máme však také vize, které jdou nad rámec činnosti dobrovolnických spolků a které bychom zde chtěli zrealizovat. Pokud dostaneme příležitost rádi bychom chtěli zrealizovat v co nejkratší době následující projekty:

  • Přeměnit nejbližší lesní pozemek v majetku obce na lesopark, který by mimo jiné sloužil jako vycházkový cíl a také jako velké lesní hřiště pro děti. 

Tento projekt odstartoval již obnovením sochy sv. Vojtěcha a jejím navrácením na původní místo. Při této příležitosti jsme se s majiteli okolních pozemků domluvili na rozšíření plochy pro budoucí pěšinu tak, aby byla zajištěna pohodlná přístupnost do lesoparku třeba i pro kočárky.

  • Společně s obcí Kozolupy bychom chtěli zahájit realizaci nového zpevněného povrchu a vysázení nového více než kilometr dlouhého stromořadí podél cyklotrasy č. 37 od Slunečných svahů směrem na Kozolupy.

Prostřednictvím Okrašlovacího spolku pomáháme se zajištěním projektové dokumentace k výsadbám stromů. Připomeňme, že jsme se v loňském roce podíleli na opravě samotného povrchu cesty.

  • Máme vizi projektu na obnovu jedné z polních cest v majetku obce, která je nyní skryta v poli. Obnovou této cesty bychom získali nejkratší možné spojení do Kozolup, v jejichž blízkosti se nachází několik luk. Vznikla by tak vycházková pěšina pro pejskaře a rodiče s dětmi. Na této stezce bychom rádi zřídili malý vyvýšený posed s výhledem na Touškovsko, které je z toho místa jako na dlani.
  • Vnímáme potřebu opravit a inovovat dětské hřiště ve sportovním areálu. Rostoucí obec jako je Vochov by využila více decentralizovaných hřišť. Jedno takové by mohlo být umístěno v revitalizovaném lesoparku. Menší herní prvky pro zpestření vycházkových cest by mohly být umístěny u vycházkových okruhů.
  • Plánujeme i nadále podporovat volnočasové aktivity, a tedy i mateřskou školu a spolky, které připravují volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Nastavení jednoduchého systému žádání o podporu v předem dohodnutých obdobích by umožnil těmto spolkům plánovat a rozvíjet své aktivity, které pak mohou využívat místní děti i dospělí.  

Nejen shora uvedeným, ale i dalším projektům, jež budou mít za úkol podporovat aktivní trávení volného času a ochranu přírody, bychom chtěli zabezpečit dostatečné a dlouhodobé ukotvení v územním plánu. 

O toto jsme usilovali již při posledních dvou změnách územního plánu, ale bohužel naše námitky a připomínky nebyly ve změnách zohledněny.

Úpravy okolí Vochova
Úpravy okolí Vochova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by vás zajímat