Na čem nám záleží a jaké máme plány

Životní prostředí kolem nás

 • Umožnit trávení volného času v krajině kolem obce (oprava stávajících polních cest, máme vytipované nové cesty, parky a krajinotvorné prvky).
 • Realizace funkčního biokoridoru (centrálního parku) linoucího se skrz celé vochovské údolí, součástí jsou vyčištěné rybníky, zajištění napájení kaskády vochovských rybníků, stezky pro pěší a kočárky.
 • Dotváření zeleně a vybavení v nových čtvrtích.
 • Změna odpadového hospodaření obce. Je pro nás prioritou maximální podpora třídění odpadu. Přesun sběrného místa mimo areál mateřské školky Vochov.

Infrastruktura

 • Změna přístupu k vochovským silnicím a chodníkům. Věříme, že tato důležitá otázka lze řešit efektivněji než jen „Čekat na peníze“.
 • Pojmenování ulic v obci pro jednodušší orientaci.
 • Zklidnění dopravy a vytváření nových parkovacích míst.
 • Máme vizi na bezpečné a rychlé propojení s lokalitou u hlavní silnice a napojení dále k cyklostezkám u řeky Mže.
 • Řešení problematiky s dodávkou pitné vody pro obec.

Lidé

 • Změna fungování a přístupu obecního úřadu k obyvatelům obce – úřad pracuje pro lidi.
 • Efektivní spolupráce s místními spolky při řešení péče o krajinu, vzdělávání dětí a trávení volného času.
 • Obnova společenských akcí ve Vochově.
 • Vánoční výzdoba obce na úrovni.