Představujeme se

Eliška Svejkovská

Eliška Svejkovská

Eliška pracuje jako Office Managerka v překladatelské kanceláři. Ve Vochově žije 5 let. Je členkou Okrašlovacího spolku Vochov, jako dobrovolník spolupracuje s Českým červeným křížem a pravidelně daruje krev ve Fakultní nemocnici Plzeň. Jejími prioritami jsou vstřícný a otevřený úřad, zlepšení neformální komunikace s občany a efektivnější čerpání dotací.

Jan Altman

Jan Altman

Honza žije s rodinou ve Vochově 12 let. Vystudovanou elektrotechniku vyměnil za svůj koníček – práci se dřevem. Je předsedou Okrašlovacího spolku Vochov, členem sboru dobrovolných hasičů Vochov a také vášnivým včelařem. Prostřednictvím těchto spolků se snaží realizovat projekty s ohledem na okolní přírodu a krajinu. Jeho cílem je také vytváření příležitostí k setkávání občanů a spolků. Kromě zachování stávající zeleně a nové výsadby bude usilovat o funkční a moderní obec, na kterou budou všichni hrdí.

Vlastimil Gregor

Vlastimil Gregor

Vlasta žije v rodinném domku ve Vochově s manželkou Andreou a dcerou Denisou 15 let. Je zaměstnán u Policie ČR již 28 let a má také bohaté zkušenosti s bezpečností na silnicích. Jeho cílem je zejména zlepšení stavu komunikací a celkové dopravní situace v obci. Rád by se zaměřil především na zvýšení bezpečnosti na křižovatce při vjezdu do obce z hlavní komunikace Plzeň – Kozolupy. Jeho koníčkem je hlavně cyklistika a velmi ho tak trápí současný špatný stav některých stezek využitelných pro cyklisty i pěší. Rád by se zasadil o změnu a rozšíření jejich počtu. Aktivně spolupracuje s Okrašlovacím spolkem Vochov při zajišťování jeho aktivit.

Michaela Menhartová

Michaela Menhartová

Míša je rodilý Vochovák a žije zde se svojí rodinou. Pracuje v kamionové dopravě jako disponent dopravy. Je členkou Okrašlovacího spolku Vochov a Svazu žen. Ráda by ve vsi vybudovala bezpečné dětské hřiště a další zábavné prvky pro rodiny s dětmi. Chtěla by se také zaměřit na lepší údržbu zeleně a trávníků v celé obci.

Gabriela Kott

Gabriela bydli ve Vochově 5 let. Má 13 letou pedagogickou praxi, učila na základní škole v Plzni a nyní pracuje jako pedagog v mateřské škole ve Vochově. S láskou a empatií předává své zkušenosti vochovským dětem. Manželovi pomáhá s vedením stavební firmy. Právě teď je jejím projektem budování komunitní zahrady v centru obce, kde za podpory Okrašlovacího spolku Vochov vzniká místo k relaxaci a odpočinku pro všechny občany. Své životní a profesní zkušenosti by ráda nabídla ke zkvalitnění a zpříjemnění bydlení v obci.

Jan Svejkovský

Honza bydlí ve Vochově s rodinou od roku 2017. Přes 15 let pracuje jako projektant a stavební technik. Znalosti a dovednosti nabyté z praxe by rád využil ve prospěch spoluobčanů při řešení jejich záležitostí na všech dotčených úřadech státní správy. Svoje zkušenosti z oboru by využil i při práci pro obec Vochov např. při kontrole stavební činnosti, která zde aktuálně probíhá. Aktivně hraje fotbal, jako člen Okrašlovacího spolku Vochov se podílí na jeho akcích a volnočasovému centru Vochomůrky pomáhá v jeho neustálém rozvoji.

Václav Zajíček

Vašek žije s rodinou ve Vochově přes 20 let. Před časem se mu a jeho ženě podařilo odkoupit a dostavět dlouhá léta rozestavěný dům v centru obce. Po ukončení služebního poměru u Policie České republiky se kariérně pohybuje ve velkoobchodě s tabákem. Je členem jednotky sboru dobrovolných hasičů Vochov a podílí se na aktivitách Okrašlovacího spolku Vochov. Je také pravidelným dárcem krve a v brzké době bude oceněn Zlatým křížem ČČK 3. třídy. Mezi jeho zájmy patří horská turistika. Rád by propojil Vochov se sousedními obcemi kvalitními stezkami, a v obci by chtěl vidět více zeleně, především pak v nově vznikajících lokalitách.

Eva Křenková

Eva Křenková

Eva je vzděláním ekonom a v současné době působí na VŠE v Praze. Patří k zakládajícím členům Okrašlovacího spolku Vochov. Chtěla by, aby Vochov byl bezpečným a příjemným místem pro život. To souvisí s úpravou komunikací a údržbou zeleně ve vsi. Dále je jejím cíle zlepšit komunikaci směrem k občanům.

Martin Plánička

Martin Plánička

Martin bydlí ve Vochově s manželkou a dvěma dětmi zhruba 8 let. Pracuje jako IT architekt ve velké mezinárodní firmě. Je držitelem Janského zlaté plakety, ve volném čase rád jezdí na kole, a když čas dovolí, rád vypomůže Okrašlovacímu spolku Vochov s rozvojem vochovského životního prostředí. Jako bývalý dlouholetý předseda velkého plzneňského SVJ ví, že základem k úspěšné spolupráci s občany je dostatečná informovanost a otevřená komunikace. Věří, že nové zastupitelstvo se pokusí zakopat válečné sekyry a znovu naší obec sjednotí.