Komunikace o komunikacích

Jako každého z vás, i nás trápí komunikace a chodníky v obci. Ať už jejich technický stav, zhoršená průjezdnost, nebo absence bezpečného prostoru pro pěší.

Máme návrhy jak to změnit.

Hlavní silnice (skrz obec), tzv. průtah“ je ve vlastnictví a správě Plzeňského kraje a Správy a údržby silnic. Nemíníme další roky čekat až se něco stane, ale chceme s vlastníkem (a správcem) aktivně jednat, jaké kroky obec může, nebo musí učinit k tomu, aby se rekonstrukce průtahu konečně zrealizovala.

Chceme se na vytipovaných místech zaměřit na vlastnictví pozemků kolem místních komunikací a vybudovat alespoň prozatímní „chodníky“. Není nutné rovnou chodit po zámkové dlažbě, ale i zpevněný štěrkový pás vedený mimo vozovku je bezpečnějším řešením než současný stav, kdy se na mnoha místech chodí přímo v silnici.

Chceme diskutovat o možnosti zjednosměrnění vybraných ulic v obci. Je nám jasné, že by to pro někoho mohlo znamenat o něco delší cestu do práce nebo domů, ale na druhou stranu toto opatření přispěje k lepšímu a bezpečnějšímu průjezdu ulicemi a zejména v nových lokalitách k navýšení počtu parkovacích stání.

Ve spolupráci s Okrašlovací spolek Vochov máme v plánu opravit stávající, obnovit zaniklé a vybudovat nové cesty ve volné krajině v okolí obce, které rozšíří možnosti vašich procházek. Tyto projekty máme již dávno vymyšlené, ale kvůli neochotě současného vedení obce nemohly být dosud realizovány.

Necháme vyhotovit nebo zaktualizovat tzv. pasport komunikací a dopravního značení. Pasport je pro obec důležitá dokumentace, nezbytná k evidenci dopravního značení a dopravně bezpečnostních prvků na místních komunikacích. Pasport zároveň slouží jako právní podklad při řešení dopravních nehod a výrazně napomáhá k odstranění nesmyslných dopravních značek a nebo naopak jejich umístění na nutná místa v obci.

V neposlední řadě máme v plánu jednotlivé ulice a lokality v obci místopisně pojmenovat. Neznamená to však, že si hned celý Vochov bude muset jít vyměnit občanské průkazy, chceme mezi občany jednak zvýšit povědomí o zdejších místopisných názvech např. „Na Dražkách, Za Rybníkem, Nová cesta atd., a jednak přispět k jednodušší orientaci a označování míst v obci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by vás zajímat