Školka – to není jen dostatečná kapacita, ale i její okolí

O rozšíření mateřské školy ve Vochově se již mnoho let besedovalo. I nyní je toto stále aktuální téma, avšak poněkud v ústraní zůstává zkvalitnění jejího okolí, kde děti tráví velkou část dne.

Při realizaci rozšíření zahrady mateřské školy o komunitní část jsme si vyzkoušeli, že i jednoduchá řešení mohou být nejrychlejší cestou k cíli.

Nejprve během pozdního jara proběhly dvě brigády, při kterých členové Okrašlovacího spolku Vochov a několik tatínků dětí ze školky vyklidili zahradu od nepotřebného materiálu a náletových dřevin a následně svépomocí postavili plot podél silnice.

Poslední srpnový víkend jsme vybudovali novou branku k bezpečnému a pohodlnému oddělení mezi privátní částí zahrady mateřské školy a budoucí komunitní zahradou, která bude sloužit k aktivnímu odpočinku místním obyvatelům. Dále jsme připravili velkou zpevněnou štěrkovou plochu pro ohniště a dosadili špalky k sezení. Okrašlovací spolek na zahradě realizoval rozsáhlé broukoviště ze starého dřeva pocházejícího od nedaleké řeky Mže. Většina těchto prvků byla financována ze soukromých zdrojů.

Věříme, že aktivně podporovat naše nejmenší má smysl. Za Sdružení občanů Vochova, jehož členové se na všech brigádách podíleli, přejeme dětem, aby se jim nová zahrada líbila, a pevně věříme, že se na budoucích akcích pořádaných na komunitní zahradě setkáme!

Rozšíření zahrady MŠ Vochov
Rozšíření zahrady MŠ Vochov
Rozšíření zahrady MŠ Vochov
Rozšíření zahrady MŠ Vochov
Rozšíření zahrady MŠ Vochov

Mohlo by vás zajímat